درباره ما


Image

معرفی ایران اینـتـر ویو

"موسسه سبا بهین گمار پویا" با نام تجاری "ایران اینـتـر ویو (Iran Interview)" به عنوان اولین مرجع مصاحبه تخصصی شایستگی محور، با هدف ارتقای بهبود عملکرد افراد در زندگی شغلی و تحصیلی و با نگرش رفع دغدغه‌های مدیران، کارآفرینان و صاحبان مشاغل، در جذب و نگهداشت و توسعه منابع انسانی کارا، و افزایش دلبستگی فرد به شغل و سازمان، در تاریخ 15 آبان 1396 و با شماره ۴۳۱۹۵ به ثبت رسیده است.

خدمات ایران اینـتـر ویو

خدمات این موسسه به قرار زیر است :

•برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه
•انجام مصاحبه ساختاریافته شایستگی محور
•انتخاب و ارزیابی مدیران فعلی و مدیران آینده
•تهیه نیم‌رخ شخصیتی کارکنان
•انجام فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی شایسته محور(آموزش بر مبنای شایستگی،مدیریت عملکرد، ارزیابی بر مبنای شایستگی و ...)
•ارایه مدرک حرفه ای مدیریت
•طرح‌های توسعه فردی
•استعدادیابی(شناسایی شایستگی‌های افراد در تمام سنین جهت تعیین مسیر تحصیلی و شغلی )
• توانمندسازی بر مبنای شایستگی

این موسسه، مدل‌های شایستگی در صنایع مختلف را از طریق همکاری‌های ملی و بین المللی تعریف و به سازمان ها ارایه می‌دهد.

 • دارای جامع ترین بانک اطلاعات مشاغل
 • دسترسی به به‌روزترین مدل‌های شایستگی
 • استفاده از تیم چند تخصصی
 • مشارکت با برندهای معتبر ملی و بین المللی
 • انطباق با الزامات ISO 10667
 • سابقه درخشان هیات موسس
 • خلق بازیهای مدیریتی
 • مبدع اولین نرم افزار کانون ارزیابی وتوسعه مدیران
 • دسترس به ابزارهای مدیریتی
 • کمک به رفع معضل بیکاری با نگرش مسئولیت اجتماعی
 • انتقال دانش کسب شده از طریق نشر بالغ بر ۲۰ کتاب در حوزه شایستگی